Dosentti Petri Pajun kirjoittama Erkki Laurila -julkaisu on nyt luettavissa

11.10.2023

ATS on kustantanut akateemikko Erkki Laurilan (1913-98) tuoreen elämäkerran. Turun yliopiston dosentin Petri Pajun kirjoittama julkaisu on osa tutkimushanketta Erkki Laurilan elämäkerran kirjoittamiseksi, ja voit löytää sen ATS:n verkkosivujen Materiaalipankista. Akateemikko Laurila oli yksi ATS:n perustajajäsenistä ja ensimmäinen kunniajäsen. 

Tutkimukseen on ensi kertaa koottu kattavat tiedot hänen monipuolisesta tutkimustyöstään ja lukuisista kirjoituksistaan. Julkaisuluettelon tulkintaa avustaa Laurilan tiivis elämäkerta. Hanketta ovat rahoittaneet Niilo Helanderin säätiö, Kariston säätiö, Alfred Kordelinin säätiö ja Suomen Kulttuurirahasto. 

Fyysikko Erkki Laurila oli suomalaisen ydinenergian tuotannon tienraivaaja ja kummisetä 1950-luvun puolivälistä alkaen ja keskeinen ydinalan asiantuntija Suomessa ennen kuin varsinaiset ydinvoimalaitokset aloittivat toimintansa 1970–1980-lukujen vaihteessa. Laurila oli myös keksijä, opettaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka toimi pitkään professorina Teknillisessä korkeakoulussa ja Suomen Akatemian jäsenenä. Vuonna 2023 hänen syntymästään tulee kuluneeksi 110 vuotta.