ATS-Seniorit

ATS:n puitteissa on vuodesta 2010 alkaen pyöritetty toimintaryhmää nimellä ATS-Seniorit. Eläkeikäisten jäsenten lukumäärän kasvaessa ATS:n johtokunta piti tarpeellisena järjestää heille omaehtoista toimintaa erillisen ryhmän kautta.

ATS-Seniorit toimii ATS:n puitteissa, mikä tarkoittaa sitä, että sen toiminta selostetaan Seuran toimintasuunnitelmassa, budjetissa ja toimintakertomuksessa.  ATS-Seniorien kokoonkutsuja kutsutaan ATS:n johtokuntaan raportoimaan ryhmän toiminnasta. ATS-Seniorit päättää omasta toimintamuodostaan ja vuotuisesta toimintasuunnitelmastaan ja järjestää tilaisuutensa itse, kuitenkin tarvittaessa ATS:n toimihenkilöiden avustamana.

ATS-Seniorit tukee omalta osaltaan ATS:n tavoitteita käyttäen hyväksi jäsentensä kokemusta. Ryhmä toimii samalla jäsentensä yhdyssiteenä välittäen tietoja alan ajankohtaisista tapahtumista. ATS-Seniorit pyrkii edistämään yleistä tietämystä ydintekniikkaan ja ydinvoimatekniikkaan liittyvistä asioista, varmistamaan alan sisällä tapahtuvan tiedon siirron sukupolvien välillä, osallistumaan alaa koskevaan keskusteluun ja tukemaan ydinvoiman käyttöä maassamme. Ryhmä osallistuu tarvittaessa kansainväliseen toimintaan.

Kuluneiden kymmenen vuoden aikana ATS-Seniorien toiminta on keskittynyt lounaskokouksiin ja muihin tapaamisiin, ekskursioihin ja julkaisuihin. Lounaskokouksia on pidetty tyypillisesti kaksi vuodessa, ja niihin kuuluu alustus keskusteluineen. Young Generationin kanssa on järjestetty muutama yhteistapaaminen. Ekskursioita on tehty niin koti- kuin ulkomaille. Kirjallisiin tuotteisiin kuuluvat vastuu ATS:n historiikin laatimisesta ja ATS Ydintekniikkaan kirjoitetut artikkelit.

ATS-Senioreihin voivat liittyä kaikki eläkkeellä olevat ATS:n jäsenet. Jäseneksi tulee ilmoittautumalla ATS:n sihteerille, joka ylläpitää Seniorien jäsenluetteloa. Yhteydenpito Senioreihin on tapahtunut ATS-Seniorien kokoonkutsujan kautta, ensisijaisesti sähköpostitse. ATS-Seniorien jäsenmäärä on viime vuosina ollut noin 90.

ATS-Seniorien toimintaa vetää ATS:n johtokunnan nimeämä kokoonkutsuja, jota tehtävää on hoitanut Eero Patrakka.

ATS-Seniorit vuoden 2019 ekskursiolla Cadarachessa Ranskassa.