Toimintasääntö

1. Tavoitteet

ATS-Seniorit tukee toiminnallaan ATS:n tavoitteita käyttäen hyväksi jäsentensä kokemusta. Ryhmä toimii samalla jäsentensä yhdyssiteenä välittäen tietoja alan ajankohtaisista tapahtumista.

ATS-Seniorit pyrkii edistämään yleistä tietämystä ydintekniikkaan ja ydinvoimatekniikkaan liittyvistä asioista, varmistamaan alan sisällä tapahtuvan tiedon siirron sukupolvien välillä, osallistumaan alaa koskevaan keskusteluun ja tukemaan ydinvoiman käyttöä maassamme. Ryhmä osallistuu tarvittaessa kansainväliseen toimintaan.


2. Jäsenyys ja yhteys ATS:aan

ATS-Senioreihin voivat liittyä kaikki eläkkeellä olevat ATS:n jäsenet. Jäseneksi tulee ilmoittautumalla ATS:n sihteerille.

ATS-Seniorit toimii ATS:n puitteissa, mikä tarkoittaa sitä, että sen toiminta selostetaan Seuran toimintasuunnitelmassa, budjetissa ja toimintakertomuksessa. ATS-Seniorien kokoonkutsuja kutsutaan ATS:n johtokuntaan raportoimaan ryhmän toiminnasta.

ATS-Seniorit päättää omasta toimintamuodostaan ja vuotuisesta toimintasuunnitelmastaan ja järjestää tilaisuutensa itse, kuitenkin tarvittaessa ATS:n toimihenkilöiden avustamana.

ATS-Seniorien tiedotustoiminta tapahtuu ATS:n kanavien, kuten uutiskirjeen, kautta. ATS:n sihteeri ylläpitää jäsenluetteloa ja hoitaa jäsenviestinnän, ensisijaisesti sähköpostitse.


3. Toimintatavat ja muodot

ATS-Seniorien toiminta keskittyy seuraaviin pääkohtiin:

  • Tiedon siirto: Hiljaisen tiedon välittäminen sukupolvien välillä.
  • Vaikuttaminen: Alan toimijoista riippumaton ydintekniikan ja ydinvoimatekniikan edistäminen.
  • Tiedonvälitys: Ryhmän jäsenten tietojen ylläpito ja kehittäminen.

Toiminnan käytännön järjestämiseksi perustetaan aihekohtaisia työryhmiä, jotka vastaavat omasta alueestaan. Työryhmät täsmentävät toiminnan toteutustapoja. Konkreettisina toteutustapoina tulevat kyseeseen esimerkiksi kirjoitukset julkaisuihin, esitelmätilaisuudet, osallistuminen erilaisiin tapahtumiin, vierailut alan organisaatioihin ja viestintäaineiston laatimiseen osallistuminen.

ATS-Seniorit järjestää jäsentilaisuuksia.


4. Organisaatio

ATS:n johtokunta nimeää ATS-Seniorien kokoonkutsujan, joka kokoaa ATS-Senioreille koordinointiryhmän. Koordinointiryhmä ohjaa ATS-Seniorien toimintaa. Koordinointiryhmä perustaa tarvittavat aihekohtaiset työryhmät. Aihekohtaiset työryhmät raportoivat toiminnastaan koordinointiryhmälle.


5. Rahoitus

ATS-Seniorien toiminta perustuu jäsenten vapaaehtoiseen järjestötoimintaan. Palkkioita ei pääsääntöisesti makseta. ATS-Seniorit ei peri jäseniltään jäsenmaksuja. ATS-Seniorit pyrkii saamaan rahoitusta tiedotus-, matka- ym. kuluille ATS:sta.