Me olemme ATS

Edistääksemme ydintekniikan tuntemusta Suomessa järjestämme jäsenistöllemme avoimia tieteellisiä kokouksia ja valittuja tieteellisiä aiheita käsitteleviä kursseja ja esitelmätilaisuuksia.

Tuemme ydintekniikan alan julkaisutoimintaa, annamme tarvittaessa lausuntoja ja teemme ydintekniikan alan kehitystä tukevia aloitteita ja esityksiä viranomaisille.  Yhdistys kunnioittaa kaikessa toiminnassaan tosiasioita ja jäsenistönsä oikeutta itsenäiseen ja riippumattomaan tieteelliseen ajattelutapaan. 

Julkaisemme jo yli 50 vuotta ilmestynyttä ydintekniikan alan ammattilehteä ATS Ydintekniikkaa. Johtokunta järjestää jäsentilaisuuksia koko jäsenistölle sekä tukee omia tilaisuuksiaan ja kokoontumisiaan järjestäviä, erillisiä toimintaryhmiä: Young Generation (YG), Women in Nuclear Finland (WiN Fin) ja ATS-Seniorit.

ATS Ydintekniikka-lehden tieteelliset ja tekniset artikkelit 50 vuoden ajalta ovat löydettävissä tämän sivuston ATS Ydintekniikka -alasivulta.

Joka kolmas vuosi järjestämme kaksipäiväisen Suomalaisen Ydintekniikan Päivät (SYP)-symposiumin. ATS järjestää vuosittain 2–4 yleistä jäsenille suunnattua ydintekniikan ajankohtaisia aiheita esittelevää luentotilaisuutta sekä joka toinen vuosi toteutettavan ohjelmallisen illallisristeilyn. Lisäksi ATS järjestää vuosittain vierailuja suomalaisille ja lähialueen ydinlaitoksille. 

Ydintekniikka-lehden lisäksi julkaisemme aika ajoin ydintekniikan, säteilyn ja ydinenergian roolia Suomen sähköntuotannossa ja energiapolitiikassa esitteleviä julkaisuja. Yhdistys on myös tuottanut noin 1300 sanaa käsittävän kuusikielisen (suomi, englanti, saksa, ruotsi, ranska ja venäjä) ydintekniikan sanaston, joka myös määrittelee esittämänsä sanat suomeksi ja englanniksi.