ATS Young Generation

Young Generation (YG) on Suomen Atomiteknillisen Seuran yhteydessä toimiva toimintaryhmä, joka järjestää toimintaa alle 38-vuotiaille ydinenergia-alasta kiinnostuneille nuorille.

Suomen Young Generation -toiminta käynnistyi vuonna 1998 Suomen Atomiteknillisen seuran aloitteesta. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on nopeuttaa alan tiedonsiirtoa ja helpottaa nuorten verkostoitumista. YG-toimintaa harjoitetaan aktiivisesti jo yli 50 maassa ja termi YG (engl. young generation 'nuori sukupolvi') on vakiintunut ydinvoima-alan ammattisanastoon.

Suomen Young Generation -toiminta on tarkoitettu ydinenergia-alalla työskenteleville, alaa opiskeleville sekä muuten aiheesta kiinnostuneille nuorille. Kaikki alle 38-vuotiaat ATS:n jäsenet ovat automaattisesti ATS Young Generationin jäseniä.

Yhteisiä seminaareja, opintomatkoja sekä muita tapaamisia järjestämällä pyritään varmistamaan alan jatkuvuus. Tapahtumien tarkoituksena on helpottaa sukupolvien välistä tiedonsiirtoa ja tutustuttaa alan nuoria toisiinsa. Toimintaa koordinoivat alan eri organisaatioista valitut yhteyshenkilöt.

Young Generation osallistuu myös kansainvälisen järjestön International Youth Nuclear Congress:n (IYNC) toimintaan. IYNC on kansainvälinen järjestö, jonka tarkoituksena on kehittää uusia lähestymistapoja joilla voidaan kommunikoida ydinvoiman eduista osana tasapainoista energian tuotantoa, edistää ydinvoiman rauhanomaista käyttöä ihmisten elintason parantamiseksi sekä siirtää nykyisten asiantuntijoiden tietoa nuoremmille yli kansainvälisten rajojen. Lisätietoja IYNC:n sivuilta.

Young Generation toimii yhteistyössä Suomen Atomiteknillisen Seuran ja European Nuclear Societyn kanssa. Euroopassa Young Generation -toiminta on aktiivista. European Nuclear Society'n aloitteesta on perustettu ENS Young Generation Network, johon kuuluu edustajia yli 20 eri Euroopan maasta.

Ydinenergia-alan vastuulla on varmistaa tulevaisuudessakin turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen energian tuotanto motivoituneiden ja osaavien työntekijöiden avulla. Tämä vaatii nuorten rekrytointia, koulutusta ja motivointia. Jatkuvuutta on myös kokemuksen siirtäminen seuraavalle sukupolvelle - Young Generationille.

Yhteyshenkilöt

Juuso Soikkeli, ATS YG puheenjohtaja, Konecranes Oyj
Jenna Järvenpää, ATS YG Varapuheenjohtaja, VTT
Markus Manninen, ATS YG Aalto Yliopiston edustaja
Tommi Paavola, ATS YG Tampereen Yliopiston edustaja

ENS YGN Edustajat 

Pasi Antikainen, TVO