SYP

Suomi on hakenut 1950-luvulta lähtien ydintekniikan osaamista ulkomailta. Atomiteknillinen Seura on toiminut tiedon jakelukanavana, minkä lisäksi ATS:n järjestämät ekskursiot ovat avanneet ikkunoita ulkomaailmaan. ATS:n 50-vuotisjuhlavuotena, vuonna 2016 oli aika katsoa mihin on päästy ja mihin ollaan menossa: silloin järjestettiin kansainvälinen teknis-tieteellinen symposium otsikolla Suomalaisen Ydintekniikan Päivät (SYP). 

Ensimmäinen järjestetty SYP oli menestys, jonka ansiosta tämänkaltaisen symposiumin järjestämisestä päätettiin tehdä perinne. Johtuen kuitenkin seuran rajallisista resursseista, perinne ei ole jokavuotinen, vaan SYP järjestetään mahdollisuuksien mukaan joka kolmas vuosi. Tapahtuman tavoitteena on tiivistää ydinenergia-alan keskinäistä yhteenkuuluvuutta sekä edistää keskinäistä vuoropuhelua ja ulkoista tiedotusta. Keräämme alan tutkimuksen, teollisuuden ja viranomaiset, Suomesta ja ulkomailta, tieteellisten esitelmien ja yritysesittelyjen ääreen.


SYP järjestetään jälleen 2025.