Jäsenyys

Seuran jäseneksi pääsee johtokunnan hyväksymällä hakemuksella. Hakemukseen tarvitaan kahden jäsenen suositus. Täytetty jäsenhakemus toimitetaan skannattuna sähköpostilla seuran johtokunnan sihteerille tai kirjeenä seuran postiosoitteeseen (kts. Yhteystiedot).

Vakinaiseksi jäseneksi voidaan johtokunnan päätöksellä kutsua sellainen fyysillinen henkilö, jonka katsotaan voivan edistää seuran tarkoitusten toteutumista ja jonka jäsenyyttä kaksi seuran jäsentä on johtokunnalle kirjallisesti suositellut. Vakinaisiin jäseniin kuuluu viranomaisia, tutkijoita sekä voimayhtiöissä, teollisuudessa ja palveluyrityksissä työskenteleviä ammattilaisia.

Nuoreksi jäseneksi voidaan hyväksyä korkeakouluopiskelija samoin ehdoin kuin vakinainen jäsen. Nuori jäsen siirtyy vakinaiseksi jäseneksi johtokunnan todettua, että hän täyttää vakinaisen jäsenen vaatimukset. Käytännössä nuori jäsen hyväksytään vakinaiseksi jäseneksi valmistumisen yhteydessä.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua erityiset ansiot yhdistyksen toimialalla omaava henkilö. Kunniajäsen kutsutaan johtokunnan sitä yksimielisellä päätöksellä vuosikokoukselle ehdotettua ja neljän viidesosan vuosikokouksen äänestäjistä ehdotusta kannattaessa. Kunniajäsenet on vapautettu seuran jäsenmaksusta.

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste liittyen jäsenien henkilötietojen säilyttämiseen on saatavissa seuran sihteeriltä.