Women in Nuclear Finland

Women in Nuclear Finland (WiN-FIN) on Suomen Atomiteknillisen Seuran (ATS) toimintaryhmä, jonka tarkoituksena on edistää tosiasioihin ja tieteellisesti tutkittuun tietoon perustuvan tiedon levittämistä energia-asioista, säteilyn käytöstä ja radioaktiivisuudesta. Energia on kaikille kansalaisille jokapäiväinen välttämätön hyödyke ja energiantuotannolla on myös merkittävä huoltovarmuustehtävä yhteiskunnassa. Toiminnan tavoitteena on punnitun tieteellisen tiedon esittäminen ydinenergian ja säteilyn käytöstä ja niihin liittyvistä teknologioista ammattikunnan ulkopuolisille kohderyhmille. Win-FIN:in tavoitteena on antaa valmiuksia myös eri energiamuotojen ja niistä aiheutuvien riskien vertailuun sekä osallistua tietopohjaisesti kulloinkin ajankohtaiseen keskusteluun eri foorumeilla.

Toimintaryhmä tunnettiin aiemmin nimellä ATS Energiakanava ja sen perustivat syksyllä 1990 seitsemän alalla toimivaa aktiivista naista. Toimintaryhmän toimintatapoja ovat olleet Säteilevät Naiset –seminaarit sekä Säteilevät Naiset tiedotuslehdet. Toimintaryhmä on aina ollut kansainvälisen ydinalan naisten muodostaman Women in Nuclear (WIN) Global’in jäsen ja koska se on tarkoitettu ensisijaisesti alalla toimiville naisille, muutettiin toimintaryhmän nimikin tästä syystä vuonna 2018 Women in Nuclear Finlandiksi.

WiN-FIN järjestää omille jäsenilleen koulutusseminaareja ja verkostoitumistapahtumia sekä osallistuu erilaisille kohderyhmille järjestettäviin tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin.

Halutessanne voitte pyytää asiantuntijoitamme luennoimaan ja keskustelemaan säteilyyn, energiantuotantoon ja ympäristöön liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi:

·        ydinvoimalaitokset ja niiden turvallisuus,

·        ydinjätehuolto,

·        energiantuotanto ja sähkö,

·        säteilysuojelu,

·        ydinenergia, ympäristö ja ilmasto,

·        säteily ja radioaktiivisuus lääketieteessä.


Saat meihin yhteyden sähköpostitse sekä LinkedIn:ssä! 

·        win-finland@ats-fns.fi

·        LinkedIn