ATS Energiakanava on Suomen Atomiteknillisen Seuran (ATS) työryhmä, jonka perustivat syksyllä 1990 seitsemän alalla toimivaa aktiivista naista. Nykyisin Energiakanavan jäsenmäärä on lähes 80. Energiakanava on kansainvälisen ydinalan naisten muodostaman WIN Global’in jäsen. Työryhmämme tarkoituksena on edistää tosiasioihin ja tieteellisesti tutkittuun tietoon perustuvan tiedon levittämistä energia-asioista, säteilyn käytöstä ja radioaktiivisuudesta erityisesti naisille. Toiminnan tavoitteena on poistaa aiheettomia pelkoja, joita liittyy säteilyyn ja ydinvoimaan sekä jakaa asiallista tietoa eri energiamuodoista.

Energiakanavan vakiintuneita toimintatapoja ovat Säteilevät Naiset –seminaarit, Säteilevät Naiset tiedotuslehdet, yhteinen kesäseminaari "emoseuramme" ATS:n kanssa, omille jäsenillemme järjestettävät koulutusseminaarit, osallistuminen messu- ym. tapahtumiin ja erilaisille kohderyhmille järjestettävät tiedotus- ja keskustelutilaisuudet.

Halutessanne voitte pyytää asiantuntijoitamme luennoimaan ja keskustelemaan säteilyyn, energiantuotantoon ja ympäristöön liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi:

 • säteily ja radioaktiivisuus,
 • lääkeaineiden käyttö,
 • säteilysuojelu,
 • energiantuotanto ja sähkö,
 • energia ja ympäristö,
 • energian säästö,
 • ydinvoimalaitokset ja niiden turvallisuus,
 • ydinjätteet.

Energiakanavan ytimen muodostaa koordinointiryhmä, joka suunnittelee ja toteuttaa pääosan vuosittaisista tapahtumista.

Energiakanava

 

Koordinointiryhmän jäsenet

 • Liisa Heikinheimo, TEM, kokoonkutsuja
 • Leena Torpo, Fennovoima, sihteeri
 • Hanna Virlander, Fennovoima
 • Kristiina Söderholm, Fortum
 • Käthe Sarparanta, TVO
 • Riitta Kyrki-Rajamäki, LUT
 • Anna Nieminen, VTT
 • Eija-Karita Puska, VTT