Seuran johtokunta on ehdottamassa muutoksia seuran sääntöihin. Tältä sivulta löydät tietoa sääntömuutosehdotuksesta ja käsittelyn etenemisestä sekä ehdotuksesta annetut kannanotot ja mielipiteet.

Sääntömuutosehdotuksen valmistelu

Sääntömuutosehdotuksen on valmistellut johtokunnan nimittämä työryhmä: Kai Salminen (johtokunnan ja työryhmän pj.), Henri Loukusa (johtokunnan siht.), Lauri Pyy (seuran rahastonhoitaja) ja Anna Nieminen (ATS Ydintekniikan vast. päätoimittaja). Johtokunta on käsitellyt ehdotusta kokouksissaan syksyn 2015 aikana ja päätti kokouksessaan 7/2015 ehdottaa jäsenistölle sääntöjen muuttamista (alla 8.1.2016 päivätty versio).

Ehdotuksen palauduttua valmisteluun ensimmäisessä käsittelyssä 18.1., sääntömuutosehdotustyöryhmä laati saadun palautteen perusteella uuden ehdotuksen sääntömuutoksista. Johtokunta päätti kokouksessaan 2/2016 tämän ehdotuksen toimittamisesta vuosikokousen käsiteltäväksi (24.2.2016 päivätty versio).

Muutosehdotukset ATS:n sääntöihin, päivätty 20.4.2016

Förändringsförslag till stadgar till ATS, käännös 20.4.2016 

Patentti- ja rekisterihallitukselta saadut kommentit, päivätty 20.4.2016

Muutosehdotukset ATS:n sääntöihin, päivätty 11.3.2016

Förändrigsförslag till stadgar för ATS, käännös 24.2.2016

Muutosehdotukset ATS:n sääntöihin, päivätty 8.1.2016

Förändrigsförslag till stadgar för ATS, käännös 8.1.2016

Johtokunta ehdottaa muutoksia sääntöihin, ATS Ydintekniikka 3/2015

Sääntömuutosehdotuksen perustelumuistio, päivätty 8.1.2016

Käsittelyaikataulu

Seuran sääntöjen 12 §:n mukaan sääntöjen muutosehdotukset on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välin tulee olla vähintään kuukausi. Kokouksista toisen on oltava vuosikokous. Tätä ennen kuullaan jäsenistöä ehdotuksesta.

  • Sääntömuutosehdotuksesta tiedottaminen: Artikkeli ATS Ydintekniikka 3/2015:ssa, ilmestynyt joulukuun 2015 alussa
  • Kuuleminen: Jäsenistöltä pyydetään kannanottoja ja mielipiteitä 18.1.2016 mennessä
  • Ennakkotarkastus: 4, 5 ja 6 §:n tarkistuttaminen Patentti- ja rekisterihallituksessa joulukuun 2015 aikana
  • 1. käsittely: Yhdistyksen ylimääräinen kokous 18.1.2016

Sääntömuutosehdotus päivätty 8.1.2016 hylättiin ensimmäisessä käsittelyssä äänin 3 puolesta, 17 vastaan ja 5 tyhjää. Ehdotus palautetaan valmisteluun.

  • 2. käsittely: Vuosikokous, ajankohta helmikuun lopussa tai maaliskuussa

Sääntömuutosehdotus päivätty 24.2.2016 hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa tehdyillä vähäisillä muutoksilla. Hyväksytty ehdotus siirretään sääntöjen mukaiseen toiseen käsittelyyn. 

Vuosikokouksen pöytäkirjaan kirjattiin seuraavaa: "Keskustelun perusteella ehdotukseen esitettiin seuraavia muutoksia: 5 § 4: "Korkeakouluopiskelija" -termi muutettiin "yliopisto-opiskelija" -termiksi, 5 § 6: "voidaan katsoa voivan edistää" muutettiin muotoon "voidaan katsoa edistävän", 6 § 1: "tai ilmoittaa erosta" muutettiin muotoon "tai ilmoitettava erosta", 6 § 2: "voidaan katsoa johtokunnan toimesta eronneeksi" muutettiin muotoon "voidaan muistutuksen jälkeen katsoa johtokunnan toimesta eronneeksi", ja 12 §: "kokouksista on toisen oltava" muutettiin muotoon "kokouksista on jommankumman oltava." " 

  • 3. käsittely: Yhdistyksen ylimääräinen kokous, 26.4.2016

Sääntömuutosehdotus PRH:n esittämällä muutoksella korjattuna hyväksyttiin kokouksessa yksimielisesti.

  • Kirjaaminen yhdistysrekisteriin: Uusien sääntöjen hyväksyttäminen Patentti- ja rekisterihallituksessa ja virallinen sääntömuutos.

PRH hyväksyi sääntömuutoksen 11.10.2016.

Kannanotot ja mielipiteet

ATS:n sääntöjen muuttaminen: Emme kannata... (joukko entisiä seuran johtokunnan puheenjohtajia, 1.12.2015)

Kommenttaja ATS:n sääntömuutoehdotuksesta: Ehdotus selkeyttää... (Lasse Mattila, 8.1.2016)

Korjauksia sääntöjen ruotsinkieliseen käännökseen (Anders Palmgren, 18.1.2016)

Kokouksessa 18.1.2016 esitettyjä kannanottoja

Muutosehdotukseni ATS:n sääntöluonnokseen (Seppo Vuori, 1.3.2016)