Koronavirusepidemiasta johtuen Suomen Atomiteknillisen Seuran vuosikokous järjestettiin poikkeuksellisesti ainoastaan etäyhteydellä maaliskuun 18. päivänä. Vuosikokouksen osallistujia kirjattiin 16 henkeä, mutta pelkästään puhelimitse osallistuneiden määrää ei voitu varmentaa.


Poikkeustilanteen vuoksi kokouskutsussa mainittu Linda Kumpulan (TEM) esitys YETI-työryhmän tuloksista lykättiin jossakin myöhemmässä jäsentilaisuudessa esitettäväksi. 

Sääntömääräisinä asioina kokouksessa käsiteltiin seuran toimintakertomuksen ja tilinpäätös vuodesta 2019 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020.

Vuonna 2019 seuran toiminta oli erityisen aktiivista ja tapahtumaosallistumisia oli yli 1300 kpl. Suurin tekijä oli lokakuussa järjestetty ja hyvää palautetta kerännyt SYP-konferenssi. Lisäksi Young Generation ja Women in Nuclear ovat kasvattaneet toimintaansa. 
Seuran jäsenien kokonaismäärä on kasvaa hitaasti, mutta valitettavasti joka vuosi jäsenrekisteristä joudutaan poistamaan paljon ihmisiä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Kehotamme jäsenistöä tarkistamaan erityisesti, että mahdollisesti muuttuneet yhteystiedot on ilmoitettu sihteerille.

Tilinpäätöksen tulos jäi suunnitellusti ylijäämäiseksi. Menettelyllä on tarkoitus rahastoida ylijäämiä välivuosina, jotta seuralla olisi varat järjestää Ydintekniikan päivät seuraavan kerran vuonna 2022.

Vuonna 2020 erityisesti kevätkauden tapahtumista monet peruuntuvat tai lykkäytyvät syksyyn koronavirusepidemian vuoksi, mutta syksyllä on kuitenkin tarkoitus järjestää perinteinen syysseminaari ja kaikki toimintaryhmät (YG, seniorit ja Women in Nuclear) jatkavat toimintaansa mahdollisuuksien mukaan. Johtokunta harkitsee myös voisiko esimerkiksi iltaseminaareja järjestää webinaarimuotoisina.  

Johtokunnan kokoonpanossa sihteeri Antti Rädyn sääntömääräiset toimikaudet tulivat täyteen. Uusina jäseninä johtokuntaan valittiin Maria Lindholm (Fortum) ja Ana Jambrina (LUT).  Vanhoina jäseninä johtokunnassa jatkavat edelleen puheenjohtaja Tuomas Rantala (TVO), Jaakko Leppänen (VTT), Pekka Kupiainen (Posiva), Vesa Tanskanen (LUT), Lauri Rintala (Fennovoima) ja Simo Saarinen. Lauri Rintala valittiin seuran uudeksi sihteeriksi.

Sääntömääräisten asioiden käsittelyn jälkeen jaettiin akateemikko Erkki Laurilan (1914-1999) mukaan nimetty palkintoa ATS Ydintekniikka-lehden menneen vuoden parhaasta artikkelista. Palkinnon kriteereinä ovat mm. artikkelin selkeys, otsikointi ja kieliasu, asian tieteellinen syvällisyys ja tehdyn taustatyön määrä. Palkinnon saaja päätetään lehden toimituskunnan äänestyksellä.
Erkki Laurila -palkinto vuoden 2019 parhaasta Ydintekniikka-lehden artikkelista jaettiin Thomas Kerstille artikkelista ”Optical detection of alphas”. Johtokunta vahvisti toimituksen valinnan kokouksessaan 2/2020 ja päätti palkintosummaksi 500 euroa. Voittanutta artikkelia kuvattiin muun muassa seuraavasti: ”
Artikkelissa on maltettu keskittyä aiheen taustoittamiseen kunnolla sen sijaan että olisi esitetty tulosten detaljeja. Erittäin lukijaystävällinen lähtökohta siis. Artikkelin kieliasu ja otsikointi hyviä, ja tieteellinen uutuusarvo korkea. Joka tapauksessa harvoin väitöstyön lopputuloksen on potentiaalinen läpimurto alfa-säteilyn havaintoon.”

Teksti: Antti Räty

 

Maria Lindholm

Olen Maria Lindholm, aloitin loppuvuodesta 2018 vanhempana asiantuntijana Fortumin ydinturvallisuusosastolla. Aikaisemmin työskentelin TVO:lla kymmenisen vuotta säteilyturvallisuuden parissa. Koulutukseltani olen fyysikko (FM) ja valmistunut Jyväskylän yliopistosta.
ATS:n toiminta on minulle jo ennestään tuttua mm. ATS YG:n kautta. Vuosina 2012-2013 olin ENS YGN Suomen edustaja.

Ana Jambrina

Ana Jambrina is a junior researcher at LUT University. She earned a BSc./MSc. in Industrial and Nuclear Engineering at Polytechnic University of Valencia (Spain) and a MSc. in Nuclear Engineering at Pennsylvania State University (USA). She gathered research experience through her appointments at North Carolina State University, as well as Oak Ridge, Argonne and Idaho National Laboratories (USA). Her areas of research interest include development of next generation of stochastic/deterministic reactor physics methods, multi-scale/multi-physics reactor analysis and advanced reactor design.