Puheenjohtaja Tuomas Rantala esittelemässä toimintasuunnitelmaa 2019

 (kuva ja teksti: Antti Räty)

Suomen Atomiteknillisen Seuran vuosikokous järjestettiin Fortumin Keilalahden auditoriossa maaliskuun 5. päivänä. Vuosikokoukseen otti osaa 63 seuran jäsentä. Tilaisuudessa kuultiin myös tutkimusprofessori Jaakko Leppäsen (VTT) esitys Tsernobylin ydinonnettomuuteen johtaneista syistä ja onnettomuuden seurauksista.


Vuosikokous järjestettiin samana päivänä pidetyn YJK-kurssin jatkoksi, koska kurssin osallistujissa on joka tapauksessa paljon seuran jäseniä.
Sääntömääräisinä asioina kokouksessa käsiteltiin seuran toimintakertomuksen ja tilinpäätös vuodesta 2018 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019.

Vuosi 2018 kului perinteisten tapahtumien parissa. Jäsenien kokonaismäärä on kasvanut vähän, mutta valitettavasti joka vuosi jäsenrekisteristä joudutaan poistamaan paljon ihmisiä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Kehotamme jäsenistöä tarkistamaan erityisesti, että mahdollisesti muuttuneet yhteystiedot on ilmoitettu sihteerille.

Tilinpäätöksen tulos jäi suunnitellusti hieman ylijäämäiseksi. Menettelyllä on tarkoitus rahastoida ylijäämiä välivuosina, jotta seuralla on varat järjestää Ydintekniikan päivät jatkossa säännöllisesti joka kolmas vuosi.
 
Vuoden 2019 tärkeimpänä tapahtuma on 30.-31.10. järjestettävä Suomalaisen Ydintekniikan päivät, johon odotetaan noin 250 osallistujaa. Kannustamme jakamaan konferenssin kutsua laajasti alan organisaatioissa.
Muuna toimintana järjestään perinteisiä jäsentilaisuuksia iltaseminaareina ja toimintaryhmät (YG, seniorit ja Women in Nuclear) jatkavat aktiivista toimintaansa. 

Johtokunnan kokoonpanossa kahden jäsenen sääntömääräiset toimikaudet tulivat täyteen. Uusina jäseninä johtokuntaan valittiin Lauri Rintala (Fennovoima) ja Simo Saarinen (Fortum).  Vanhoina jäseninä johtokunnassa jatkavat edelleen puheenjohtaja Tuomas Rantala (TVO), Antti Räty (VTT), Pekka Kupiainen (Posiva) ja Vesa Tanskanen (LUT).

Sääntömääräisten asioiden käsittelyn jälkeen Jaakko Leppänen (VTT) piti perusteellisen esityksen Tsernobylin ydinonnettomuusta. Idea aiheeseen nousi, koska YG järjestää keväällä matkan Tsernobylin alueelle ja haluttiin saada alustuksena matkaan tutkittua tietoa onnettomuudesta internetissä vilisevien salaliittoteorioiden sijaan. Esityksen sisältö perustui Jaakon aiempiin kirjoituksiin Fissioreaktori-blogissa, jota hän pitää yhdessä Ville Tulkin kanssa.
Esityksessään Jaakko kuvasi RBMK-reaktorien tekniset toimintaperiaatteet, onnettomuuden kulun ja sen seuraukset. Esitys herätti keskustelua eri lähteissä eri aikakausina esitetyistä onnettomuuden syistä, pitkän ajan säteilyannosten terveysvaikutusten arvioinnista sekä vierailuista saman reaktorityypin laitoksilla Ignalinassa ja Sosnovyi Borissa.  

ATS jakaa vuosittain akateemikko Erkki Laurilan (1914-1999) mukaan nimettyä palkintoa ATS Ydintekniikka-lehden menneen vuoden parhaasta artikkelista. Palkinnon kriteereinä ovat mm. artikkelin selkeys, otsikointi ja kieliasu, asian tieteellinen syvällisyys ja tehdyn taustatyön määrä. Palkinnon saaja päätetään toimituskunnan äänestyksellä.
Erkki Laurila -palkinto vuoden 2018 parhaasta Ydintekniikka-lehden artikkelista jaettiin Tuomo Sevonille artikkelista ” Mitä uutta tiedetään Fukushimasta”, joka julkaistiin numerossa 3-4/2018.
Johtokunta vahvisti toimituksen valinnan kokouksessaan 2/2019 ja päätti palkintosummaksi 500 euroa. Voittanutta artikkelia kuvattiin muun muassa seuraavasti: ” Artikkeli antaa selkeän ja kattavan päivityksen lukijakuntaa paljon kiinnostavasta aiheesta eli Fukushiman reaktoreiden tilanteesta ja miten onnettomuuden etenemistä on tutkittu. Artikkelia varten on tehty laaja taustatyö ja kirjoittaja on perehtynyt aiheeseen. Kieliasultaan artikkeli on moitteeton ja sen kuvat tukevat tekstin sisältöä tehden artikkelista entistä mielenkiintoisen.”

 

Fissioreaktori-blogi

Linkki Jaakko Leppäsen kalvoihin