Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen esittelemässä Terrafamen tuotantoprosessia

(Teksti: Antti Räty, kuva: Henri Ormus)

Maanantaina 14.1. pidettiin jäsentilaisuus, johon saatiin syysseminaarista peruuntunut Terrrafamen esitys Talvivaaran kaivoksen uraanin talteenotosta. Tilaisuuteen oli ilmoittautunut 69 seuran jäsentä, joista osa seurasi tilaisuutta etäyhteydellä.


Jäsentilaisuus järjestettiin kansallisen YJK-kurssin kurssipäivän lopuksi ja yleisössä oli kuuntelemassa myös ei-vielä-jäseninä olevia kurssilaisia. Tämän vuoksi ATS:n puheenjohtaja Tuomas Rantala ja ATS-YG:n varapuheenjohtaja Eveliina Muuri esittelivät aluksi seuraa ja sen toimintaa yleisesti.

Seuran esittelyn jälkeen päästiin kauan odotettuun Terrafamen esitykseen. Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen kertoi aluksi mitatusta malmin koostumuksesta ja kaivoksesta toiminnasta yleisesti, uraanin talteenoton lupahakemuksesta tarkemmin ja lopulta muista kaivoksen tulevaisuuden suunnitelmista.
Terrafame (suorana käännöksenä italiasta ”nälkämaa”) on kaunuulainen monimetalliyhtiö, jonka päätuotteina ovat nikkeli ja sinkki. Yhtiö perustettiin Talvivaara-yhtiön konkurssin raunioista ja toiminta saatu nyt ylösajettua kaupallisesti kannattavaksi.

Kaivoksen toiminnassa avolouhoksesta tullut murskattu kiviaines siirretään aluksi 800x2400 m kokoisiin primääriliuostusaltaisiin, sieltä myöhemmin sekundääriliuotukseen ja lopulta eri mineraalien saostusaltaisiin. Koko liuotusprosessi vie noin 50 kuukautta, jonka vuoksi toiminnan ylösajo Talvivaara-yhtiön jälkeen vaati aikaa.  Nykyiset arviot mineraalivarannoista (1458 Mt) riittävät vuosikymmenien toimintaan ja käytetyn bioliuotus on saatu toimimaan sujuvasti ja turvallisesti.
Käytännössä uraanin talteenotto tarkoittaisi yhtä saostusallasta lisää viimeisessä vaiheessa. Malmin uraanipitoisuus on kansainvälisesti vertaillen melko matala, mutta yhdistettynä muiden mineraalien louhintaan toiminta arvioidaan kannattavaksi. Samasta syystä uraanin talteenotto ei myöskään lisää louhittavan kiven määrää, mutta arkijärjellä ajatellenkin uraani on mielekästä ottaa talteen, koska sitä malmissa kuitenkin on. Lisäksi toiminnan aloittaminen vaatii enää suhteellisen pienen investoinnin jo olemassaolevaan infrastruktuuriin.

Lupahakemus valtioneuvostolle on jätetty lokakuussa 2017 ja käytännössä työ voisi alkaa vuoden 2019 lopulla. STUKin lisäksi valvovia viranomaisia ovat myös TUKES, Kainuun ELY-keskus ja Euratom. Keskeiset asiat ovat ympäristöturvallisuus päästöissä, säteilyturvallisuus uraanin käsittelyssä ja turvallinen jatkojalostus.  Ympäristö- ja kemikaaliluvat uraanin talteenottoon yhtiöllä jo onkin.

Lopuksi Lukkaroinen kertoi vielä Terrafamen suunnitelmista akkukemikaalien tuotantoon. Markkinat kasvavat nopeasti sähköautojen yleistyessä. Esityksessä tuotiin myös esille, että yhtiön yhtiön bioliuotuksen hiilijalanjälki on alhaisempi verrattuna perinteisiin tuotantomenetelmiin.

Keskusteluosuudessa yleisöä kiinnosti esimerkiksi lopputuotteiden pakkaaminen ja uraaninkuljetusten turvallisuus, jotka on myös suunniteltu huolellisesti. ATS toivottaa uuden toimijan tervetulleeksi suomalaisten ydinlaitosten joukkoon.

 

Linkki Lukkaroisen kalvoihin